Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Ogłoszenie o realizacji programu Opieka wytchnieniowa -edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 

1. Grupa docelowa:

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

2. Usługi dostępne w ramach programu:

Usługi realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

3. Zgłoszenie do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022:

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami.

- karta zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

- klauzula informacyjna

- orzeczenie o niepełnosprawności

- karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

 

4. Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności- dot. dziecka lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia- dot. osoby niepełnosprawnej

- liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka / osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

 

5. Miejsce składania wniosków:

Karty zgłoszeniowe z wymaganymi załącznikami można składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne j w Chełmnie, ul. Gen.J.Hallera 11, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny