Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Informator Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informator Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób doznających przemocy domowej, świadków przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Jeżeli zachowujesz się agresywnie wobec bliskich możesz zwrócić się do:

-infolinia AA 801 033 242

-Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 56 677 17 23

- Poradnia ,,Promyk”, ul. Kamionka 3, Chełmno, 56 686 30 72

- Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy PCPR,
ul. Słowackiego 3, Chełmno, 56 677 24 46

 

TU MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY I WSPARCIA:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   

  ul.gen. J.Hallera 11, tel/fax 56 686 84 36
   

  email:sekretariat@mopschelmno.pl

  - psycholog - dyżur Grudziądzka 36


  wtorek 10.00 - 16.00

  środa 10.00 - 16.00

  czwartek 15.00 - 19.00 

  piątek 10.00 - 14.00

  sobota 10.00 - 14.00

   

 • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

  ul. Słowackiego 3, tel/fax 56 677 24 46

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej,ul. Słowackiego 3, tel/fax 56 677 24 28

 • Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta, ul Dworcowa 1, tel. 56 677 17 23

 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

  ul. Kamionka 3, tel.56 677 17 23, 686 30 72

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

  ul. Dominikańska 35, tel.56 686 00 52

 • Komenda Powiatowa Policji

  ul. Świętojerska 5, tel.56 677 42 00

 • Prokuratura Rejonowa,ul. Krótka 1a

  tel. 56 677 08 19

 • Niebieska Linia- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 0801 12 00 02

 • Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

 • Dziecięcy Telefon Zaufania ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 12 12 12

 • Kujawsko-Pomorska ,,Niebieska Linia” 0 800 154 030 (codziennie w godz. 17.00-21.00)

 • Internetowa Poradnia Prawna

  niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

  www.niebieskalinia.kujawskopomorskie.pl

 • Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i przeciwdziałania przemocy

  Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń

  tel. 56 659 13 99

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • INFORMATOR
  Utworzono dnia 28.04.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny