Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - ruszył nabór wniosków

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu zaplanowano w 2022 r. kwotę 60 mln zł. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- poprzez moźliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022


Gmina Miasto Chełmno złożyła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stosowny wniosek. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny