Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Widzisz-Reaguj-Zadzwoń

 

„Nie bądź obojętny” Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Okres jesienno - zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

 

Dlatego tak ważne jest w tym czasie stałe monitorowanie tych środowisk i miejsc, przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Ważna jest również właściwa koordynacja działań pozwalająca reagować wszystkim, którym los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

 

Apeluję do pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, by docierać z informacją i pomocą do wszystkich, którzy  w okresie jesienno - zimowym potrzebują szczególnego wsparcia. Zwracam się jednocześnie do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy widzą na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach, czy na przystankach autobusowych, aby reagować na każdy taki przypadek i o takich sytuacjach niezwłocznie informować właściwe służby. 

 

Zgłoszenia przyjmują:

  •  Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,  
  •  Policja pod numerem tel. 997.

Całodobowo działa też alarmowy numer 112.

 

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie!

 

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami niskich temperatur, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych palcówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również infolinie, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa. 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

                                                                        Elżbieta Rafalska

 

 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

NUMERY TELEFONÓW

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego

(71) 340 62 05516 131 990

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

(52) 349 77 77697 218 697

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego

(81) 532 70 97, 605 111 372

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego

(95) 72 88 777609 796 508

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Łódzkiego

(42) 664 14 09605 073 605

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego

(12) 392 13 00697 971 083

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego

(22) 595 13 01723 997 289

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego

(77) 452 47 15502 473 533

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego

(17) 867 12 38783 934 477

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego

(85) 743 95 35, 607 268 270

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego

(58) 307 72 04601 661 703

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego

(32) 256 56 01782 998 808

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego

(41) 34211 10, 668 036 599

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

(89) 535 19 30608 470 780

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego

(61) 854 99 00, 722 323 037

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego

(91) 430 33 42696 031 168

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny