Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

„SOS dla Rodziny”


 

Projekt " SOS dla Rodziny" realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie.

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, kwota dofinansowania - 31.500 zł.

Cel główny projektu: Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa jakości kapitału społecznego do roku 2023, w projekcie zaplanowano :

- warsztat ekologiczny

- warsztaty z psychologiem

- warsztaty wizażu

- warsztaty plastyczne

- warsztaty terapeutyczne

- indywidualne spotkania ze specjalistami 

- wizytę studyjną w Wiosce Chlebowej

- festyn rodzinny - Mikołajki

- seminarium podsumowujące projekt 

Okres trwania projektu od 28.09.2020 - 27.03.2021. 

Rekrutacja trwa od 29.09.2020 do 07.10.2020r. 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny