Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

O instytucji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie
ul. Gen.J.Hallera 11
86-200 Chełmno
tel/fax 0 56 686 84 36

e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl


Rachunek podstawowy MOPS
36 1160 2202 0000 0003 3301 0468


Rachunek ds. obsługi funduszu alimentacyjnego
Gmina Miasta Chełmno
42 1160 2202 0000 0003 3297 1075

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie utworzony został na mocy uchwały nr XLIX/313/2006. Akty prawne regulujące zakres wykonywanych przez Ośrodek zadań to:

– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 594 ze zmianami),

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1362 ze zmianami),

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 885 ze zmianami),

– ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 Nr 139, poz. 992 ze zmianami),

– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 966 ze zmianami),

– ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 0, poz. 1059 ze zmianami),

– ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 135 ze zmianami).

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny