Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Ogłoszenie naboru na trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” edycja 2024

Nabór na trenera aktywności fizycznej
w ramach realizacji„Programu zapobiegania upadkom dla seniorów
w województwie kujawsko – pomorskim” realizowanego przy współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Specjalista : trener aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim”

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

 

planowany okres obowiązywania umowy : od 1 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r.

 

ogólny zakres wykonywania czynności: prowadzenie zajęć aktywności fizycznej seniorów w grupach 15 osobowych 3 razy w tygodniu po 45 minut i odbycie szkolenia w tym zakresie.

 

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie wyższe w zakresie wychowania fizycznego lub rehabilitacji,

- zdolność do czynności prawnych

 

Sposób przygotowania dokumentów aplikacyjnych:

Kandydat winien przedstawić następujące dokumenty:


1. dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu wychowania fizycznego lub rehabilitacji (kopia),

2. deklarację uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu (załącznik nr 1),
3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem i realizacją programu (załącznik nr 2),
4. krótki opis doświadczenia w realizacji podobnych zadań.


Wyżej wymienione dokumenty należy opatrzyć podpisem lub potwierdzić za zgodność z oryginałem i dostarczyć w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i tytułem „Nabór trenera aktywności fizycznej w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów ”.

Na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. gen. J. Hallera 11, 86-200 Chełmno, pokój nr 2 (sekretariat)

Termin składania ofert:  od 10-04-2024 r. do 30-04-2024 r. do godziny 16:15 (liczy się data wpływu)

 

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami spełniającymi wyżej wymagane warunki.

Informacje dodatkowe pod nr tel. 56 686 84 36


Realizacja Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim współfinansowana przez Województwo Kujawsko- Pomorskie.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 2
    Utworzono dnia 09.04.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • Załącznik nr 1
    Utworzono dnia 09.04.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
  • nabór-ogłoszenie
    Utworzono dnia 09.04.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny