Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Projekt AKTYWNI SENIORZY

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób powyżej 60 r. życia z miasta Chełmna. Jest on zgodny z przedsięwzięciami i działaniami z LSR na lata 2016-2023 dla LGD Chełmno.

Cele szczegółowe:

1. Motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia - osoby w wieku 60 + powinny zdawać sobie sprawę, że ich organizm wraz z wiekiem jest bardziej narażony na różne choroby. Dlatego konieczne jest propagowanie, pokazywanie jak dbać o ciało oraz zachęcanie do prowadzenia aktywnego trybu życia po to aby długo i dobrze funkcjonować bez pomocy innych.

2. Umożliwienie rozwijania własnych pasji , umiejętności i talentu. Poprzez realizacje projektu chcemy wskazać, że wiek 60+ to właśnie ten czas na realizację swoich marzeń, rozwijanie talentów i pasji, nawiązanie nowych znajomości. Warsztaty rękodzielnictwa pozwolą na wykorzystanie potencjału, zdolności i chęci seniorów.


3. Integracja kulturalna i społeczna. Większość społeczeństwa w tym wieku wycofuje się z czynnego życia społecznego, ogranicza kontakt ze środowiskiem lokalnym, nie korzysta z oferowanych dóbr kultury, nie posiadają wiedzy nt. instytucji skupiających osoby wieku 60+ i proponujących działania na ich rzecz w celu aktywizacji. Duża część mieszkańców miasta prowadzi bierny tryb życia. Wynika to z braku wiedzy nt. możliwości i oferty, brakuje im także wiary we własne możliwości i lepszej perspektywy. Spotkania w grupie rówieśniczej , udział w wydarzeniach kulturalnych wpłynie na poprawę życia tej grupy.

 

Plenerowe spotkanie

Plenerowe spotkanie

Aktywni Seniorzy w Wiosce Miodowej

Aktywni Seniorzy w Wiosce Miodowej

Zajęcia rękodzielnictwa

Zajęcia rękodzielnictwa

Plakat - Aktywny Senior

Plakat - Aktywny Senior

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny