Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Kreatywne warsztaty twórcze


 

Aktywizacja społeczno - zawodowa – Klub Integracji Społecznej

 

Dnia 1 czerwca 2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą „Pro-Europa” przystąpił do realizacji kolejnego etapu projektu aktywizacji społeczno- zawodowej pn. Klub Integracji Społecznej. Jest to projekt partnerski, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09. 02. 00 Włączenie społeczne, Poddziałanie 09. 02. 01Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie projektu ze środków UE – 588.753,42 zł. Realizacja projektu zaplanowana została od 02.01.2020 do 31.12.2021r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupą docelową projektu jest 40 uczestników, którzy w trzech grupach będą realizowali program szkoleniowy, w skład którego wchodzą zajęcia z psychologiem, coaching, zajęcia komputerowe, kreatywne warsztaty twórcze, zajęcia z doradcą zawodowym oraz kursy zawodowe.

Obecnie program szkolenia realizuje w I turze 15 uczestników, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszą się kreatywne warsztaty twórcze, gdzie uczestnicy mogą puścić wodze fantazji i tworzyć dzieła wedle własnej wyobraźni i umiejętności. Połączenie pracy z zabawą zdaje się być jedną z lepszych form zachęcających do aktywnego spędzania czasu, jak również nabycia nowych umiejętności.

Kreatywne warsztaty twórcze

Utworzono dnia 15.07.2020, 07:47

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny