Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Projekt "Energia Społeczna"

 

Gmina Miasta Chełmno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem Energia Społeczna" nr 2021/G/3E/2., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Kwota dofinansowania: 42.962,40 zł


Całkowita wartość projektu: 45.223,58 zł

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny