Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Obowiązek informacyjny - Pomoc dla obywateli Ukrainy - podmioty publiczne

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@mopschelmno.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci niezbędnej pomocy w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, w tym przydzielenia miejsc noclegowych oraz zapewnienia pomocy medycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres koordynacji działań pomocowych. Ponadto przetwarzamy Twój wizerunek na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, w tym od innych podmiotów włączających się w działania pomocowe.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym do organów administracji publicznej oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.

 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami.

 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby Administrator mógł udzielić niezbędnej pomocy.

 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny