Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Aktywizacja społeczno - zawodowa – Klub Integracji Społecznej 2021

Aktywizacja społeczno - zawodowa – Klub Integracji Społecznej

 

Dnia 1 czerwca 2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą „Pro-Europa” przystąpił do realizacji kolejnego etapu projektu aktywizacji społeczno- zawodowej pn. Klub Integracji Społecznej. Jest to projekt partnerski, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 Solidarne społeczeństwo, Działanie 09. 02. 00 Włączenie społeczne, Poddziałanie 09. 02. 01. Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie projektu ze środków UE – 588.753,42 zł. Realizacja projektu zaplanowana została od 02.01.2020 do 31.12.2021r.

Dn. 22.07.2021r., dzięki uprzejmości dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, p. Marzanny Pieniążek, która udostępniła przestrzeń biblioteki, dyrektor MOPS, p. Eliza Rokita otworzyła wystawę prac rękodzielniczych, wykonanych przez uczestników Kreatywnych Warsztatów Twórczych prowadzonych przez p. Katarzynę Adamczak. Podczas inauguracji swoją obecnością z ramienia Urzędu Miasta zaszczyciła p. Klaudia Peplińska – Specjalistka ds. Promocji i Komunikacji Społecznej.

Kreatywne Warsztaty Twórcze odbywają się w ramach projektu pn. Klub Integracji Społecznej, którego koordynatorem jest p. Katarzyna Neumann, organizatorka wystawy.

Dzieła naszych artystów można oglądać w bibliotece do końca sierpnia br. Zachęcamy do odwiedzin i podziwiania prac, które uczestnicy, pod okiem pani trener, przygotowywali z pełnym zaangażowaniem.

Aktywizacja społeczno - zawodowa – Klub Integracji Społecznej

Utworzono dnia 23.07.2021, 07:45

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny