Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Partnerstwo Lokalne

Gminy Miasta Chełmna, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Dłoń” zawarte zostało 15.04.2014r w celu współpracy na rzecz poprawy życia społeczności lokalnej. Efektem jest działalność sklepiku socjalnego, mieszczącego się przy ul. Biskupiej 23. Dzięki temu aktywizowane są osoby bezdomne, które w ramach tej inicjatywy wdrażają się do powrotu na rynek pracy i nabywają umiejętności społeczne.

Sklepik funkcjonuje dzięki ofiarności darczyńców, którzy przekazują meble i sprzęty gospodarstwa domowego, zdatne do wtórnego użytku. Działalność ta powoduje, że tworzy się więź lokalna i poczucie odpowiedzialności za lepsze życie współmieszkańców. Z pozyskanych środków finansowych – datków – corocznie kilkanaście rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji otrzymuje w darze zakupiony węgiel.

W listopadzie bieżącego roku 11 rodzin otrzymało po 200 kg węgla oraz wsparliśmy akcję „Szlachetnej paczki”.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny