Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Świadczenia rodzinne w UE – zmiany 02/11/2017

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) zadania marszałków województw w zakresie pełnienia funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego  przejmą z dniem 1 stycznia 2018 r. wojewodowie.

Do zadań wojewodów w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego należeć będzie:

  1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.


Dla mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego oznacza to, iż od 1 stycznia 2018 r. sprawy w powyższym zakresie będą załatwiane w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu przy ul. Stanisława Moniuszki 15-21.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny