Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Obowiązek informacyjny

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@mopschelmno.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Kamilę Tarwacką, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

 1. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenie odpowiedzi na wysłane pytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.

 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

 3. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.

 2. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny