Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Program "Opieka 75+" - edycja 2022

 

W ramach przedmiotowego Programu Gmina Miasto Chełmno pozyskała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki na świadczenie w 2022 roku usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wartość dofinansowania: 50 235 zł,

Całkowita wartość projektu: 100 470,00 zł.

Podstawowe informacje o projekcie: 

Celem programu "Opieka 75+" jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. 

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na: 

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w stym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach Programu i będą kontynuowane w roku 2022,

2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w 2021 roku te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. 

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie. 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny