Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie oraz elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Wnioski złożone po tym dniu pozostaną bez rozpoznania.

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2024 roku?  

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub 286,00 zł w sytuacji gdy źródło ciepła jest zgłoszone w CEEB
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób lub 429,00 zł w sytuacji gdy źródło ciepła jest zgłoszone w CEEB
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób lub 607,50 zł w sytuacji gdy źródło ciepła jest zgłoszone w CEEB
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób lub 822,25 zł w sytuacji gdy żródło ciepła jest zgłoszone w CEEB

Komu przysługuje dodatek osłonowy 2024?

Warunkiem wysokość dochodu:

Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł.
Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Należy dodać, ze przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osobę fizyczną, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji, w przypadku podania we wniosku adresu e-mail zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia

W załączeniu poniżej wniosek o dodatek osłonowy wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny