Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Zajęcia z komputerami "Klub Integracji Społecznej"

 

Projekt partnerski „Klub Integracji Społecznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Nr RPKP.09.02.01-04-0011/19. Gmina Miasto Chełmno realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa. Podmiot realizujący projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie. Całkowita wartość projektu: 692.651,09 zł.

            
W dniu dzisiejszym uczestnicy projektu Klubu Integracji Społecznej odbyli zajęcia z komputerem, nasza grupa trenuje swoje umiejętności przy sprzęcie i zmaga się z jego tajnikami.

Zajęcia z komputerami

Utworzono dnia 25.06.2020, 11:47

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny