Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOSMETYCZKI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOSMETYCZKI

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie ogłasza nabór kandydatów do prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu wizażu i

kreowania wizerunku w mediach społecznościowych dla grupy 15 osób,

 

1.Nazwa jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. gen.J.Hallera 11, 86-200 Chełmno

 

2.Określenie stanowiska

Kosmetyczka – 1 osoba

 

3.Rodzaj zatrudnienia, miejsce zatrudnienia , czas zatrudnienia

Umowa zlecenie – (sala do realizacji projektu), czas zatrudnienia od 22.10.2020-31.11.2020r. , łącznie 20 godzin.

 

4.Wymagania kwalifikacyjne

-obywatelstwo polskie

-wykształcenie średnie zawodowe , technik usług kosmetycznych lub kwalifikacyjny kurs w zawodzie kosmetyczka,

-doświadczenie zawodowe, poparte świadectwami pracy, referencjami

-inne kursy, szkolenia

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

- dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy.

- obowiązek informacyjny ( załącznik do ogłoszenia)

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie ul. gen. J.Hallera 1 1 (pokój nr 2) w

zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór - kosmetyczka” do dnia 21.10.2020 r. do godz.14.15

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny