Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

Regulamin rekrutacji projektu "Klub Integracji Społecznej"

 Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie rozpoczyna rekrutacje do projektu Klub Integracji Społecznej. 

Projekt pt. "Klub Integracji Społecznej" nr RPKP.09.02.01-04-0011/19 jest realizowany przez Gminę Miasto Chełmno w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą "Pro Europa" z Torunia. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 09. Solidarne społeczeństwo, Działanie 09.02. Włączenie społeczne, Poddziałanie 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne. Podmiotem realizującym projekt jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie. Obszarem realizacji Projektu jest Województwo kujawsko-pomorskie, powiat chełmiński, gmina miasto Chełmno. Okres realizacji Projektu: od 02.01.2020 do 31.12.2021r.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech turach: 

I tura w terminie 01.03.2020r. - 31.03.2020r.

II tura w terminie 01.07.2020r. - 31.07.2020r.

III tura w terminie 01.12.2020r. - 31.12.2020r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS, tel. 56 686 84 36 lub z koordynatorem 56 686 84 38, adres e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl 


W załącznikach poniżej regulamin rekrutacji projektu "Klub integracji społecznej" wraz z formularzem rekrutacyjnym. 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny