Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

zapytanie ofertowe-opał

Utworzono dnia 21.11.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2019r. poz.1843) na:

DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO ORZECH O PARAMETRACH 26-8-07 W ROKU 2020 DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMNIE.

Zamawiający: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, NIP 875 10 03 167

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Gen. J.Hallera 11, 86-200 Chełmno.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020r.

Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego orzech o parametrach 26-8-07, dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku. Ilość dowożonego węgla dla indywidualnego klienta może wynosić od 100 kg do 1000 kg.

2.Wraz z pierwszą dostawą opału Dostawca przedstawi świadectwo jakości lub deklaracje zgodności producenta danego towaru zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Opał będzie dostarczany przez Dostawcę jego własnym transportem. Koszt dowozu do klientów powinien być wliczony w cenę brutto 1000 kg węgla. Dostarczany opał będzie pakowany w worki po 50 kg węgla każdy. Koszt worka i pakowania powinien być wliczony w cenę brutto 1000 kg węgla.

4.Zamówienia będą składane pisemnie w formie imiennych list zawierających: imię, nazwisko, adres, ilość przydzielonego opału oraz rubrykę potwierdzającą odbiór przez klienta. W wyjątkowych sytuacjach w celu usprawnienia dowozu zamówienie może być złożone telefonicznie. Pisemna lista będzie niezwłocznie dostarczona do Dostawcy.

5.Opał powinien być dostarczony do klienta w terminie 3 dni od dnia złożenia przez MOPS zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach , uzgodnionych uprzednio telefonicznie, węgiel należy dostarczyć tego samego dnia.

6.Dostawca zobowiązany będzie dostarczać opał stanowiący przedmiot zamówienia na wskazany na listach adres klientów.

7.Koszt załadunku i rozładunku należy wliczyć w cenę brutto 1000kg węgla.

Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Gen.J.Hallera 11, 86-200 Chełmno (Sekretariat-pok.nr 2), osobiście, przesłać pocztą na adres j/w lub na adres mailowy: sekretariat@mopschelmno.pl.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Lewandowska, tel. 56 686 84 33.

Termin składania ofert: 02.12.2019r. do godz. 15.00 (data złożenia/wpływu).

Kryterium oceny ofert: cena 100% . Za ofertę najkorzystniejszą zostania uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto 1000 kg węgla kamiennego orzech o parametrach 26-8-07 wraz z dowozem do klienta na terenie miasta Chełmna.

Cena będzie obowiązywała przez cały czas trwania umowy.

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: Ofertę należy sporządzić na załączonym druku "Formularz oferty". Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy i opatrzona pieczęcią. Każdy Dostawca przedłoży tylko jedną ofertę. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie. Składając ofertę na kopercie należy umieścić : "Oferta na węgiel 2020".

 

ZAŁĄCZNIKI:

zapytanie ofertowe-opał

Utworzono dnia 21.11.2019, 11:21

formularz oferty-opał

Utworzono dnia 21.11.2019, 11:21

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 134

W poprzednim tygodniu: 240

W tym miesiącu: 401

W poprzednim miesiącu: 1538

Wszystkich: 30518